Login GSS

Om oss

Vi har sikret samfunn og verdier i over 100 år

Vi har sikret eiendom, verdier og mennesker i generasjoner. Garda konsernet består av ti avdelinger lokalisert i hele landet. Mange av avdelinger har lang fartstid i bransjen og opparbeidet en bred og høy kompetanse som kommer våre kunder til gode. Den gode og sterke historien tar vi vare på, samtidig som vi skal tilby markedets mest moderne løsninger innenfor fysisk sikring.

Vi har sikret samfunn og verdier i over 100 år

Stolt historie – fremtidsrettede løsninger

Gjennom etableringen av Garda Sikring har vi vært opptatt av å beholde den lokale tilknytningen og historien fra hvert av våre ti selskaper, samtidig som vi sammen skal tilby markedets mest moderne løsninger. I Garda Sikring skal vi alltid ligge i forkant hva gjelder produkter, løsninger og teknologi. Samspillet i konsernet skaper nye muligheter for fremtiden.

Stolt historie – fremtidsrettede løsninger

Vi tilbyr komplette løsninger innen alle områder av flyttbar og permanent sikring

Garda Sikring er i dag Norges ledende aktør innenfor sikring av kritisk infrastruktur, bygg og anlegg, vei- og jernbane, industrianlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg og private eiendommer.

Vi tilbyr komplette løsninger innen alle områder av flyttbar og permanent sikring

Varsling av kritikkverdige forhold

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi er takknemlig for at du vil si fra og som god arbeidsgiver ønsker vi å ta tak i saken på en ordentlig måte slik at vi unngår lignende situasjoner i fremtiden.

Se en film om Garda Sikring

Våre avdelinger

  • Garda Sikring konsernet ble dannet i 2017. Gjennom oppkjøpet av Garda Anleggsikring, Systemsikring, Håland og Karlson, Solheim Gjerdenett, Lauritsen Gjerdefabrikk og Røa Gjerdefabrikk. Senere har Garda Sikring Midt-Norge, Trygg Vei og Nor-Netting kommet til.
  • Norges ledende aktør innen vei-, anlegg-, område- og objektsikring.
  • Konsernet består av ti avdelinger med lang fartstid og svært høy kompetanse. Til sammen leverer vi til hele landet.
  • Konsernet har i dag ca. 285 ansatte
  • Ledende innenfor sikring av kritisk infrastruktur, bygg og anlegg, vei- og jernbane, industrianlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner og idrettsanlegg og private eiendommer.
  • Norges største produsent av flettverk til gjerder