Byggegjerder

Byggegjerder er den mest vanlige formen for avsperring og sikring av byggeplass. Vi er markedets ledende på byggegjerder, og har et stort utvalg av ulike varianter tilgjengelig på vårt lager for henting eller utkjøring til hele landet. Byggegjerder gir høy grad av fleksibilitet og krever minimum føtter og festeklammer for å tas i bruk. Men vi har også annet tilbehør som både øker bruksområdene og høyner sikkerhetsnivået. Dette kan f.eks. være vindsikring, støyskjerming og sikkerhetsklammer.

ECOpanel er vårt mest miljøvennlige konsept for flyttbar sikring. Et konspekt utviklet i samarbeid med våre leverandører gjennom hele prosessen fra produksjon til transport og gjenvinning.

Våre byggegjerder leveres i ulike kvaliteter, og valg av gjerde bør vurderes ut fra pris, miljøfokus, ønsket levetid og krav på byggeplass. Det er ikke alltid man trenger den høyeste kvaliteten, men riktig kvalitet etter bruksområde og forventninger. Blant annet vil det ha mye å si om gjerdene kun skal benyttes på den aktuelle byggeplassen, eller om de skal demonteres og brukes over tid på flere steder.

Elementer som er med på å bestemme gjerdekvaliteten:
– Godstykkelse/vekt
– Sveiseskjøter og hjørneplater
– Tverrstag
– Masker/maskestørrelse

Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne med å finne den varianten som er best egnet til ditt prosjekt, og evt. hvilket type tilbehør som kan være fornuftig å benytte.

Filter

Viser alle 14 resultater