Sikkerhetssluser

Vi tilbyr ulike varianter av sikkerhetssluser, både runde, ovale og i ulike bredder og høyder.

Er du pliktig til å følge Sikkerhetsloven, eller har du verdier som du anser som skjermingsverdige?

Når du planlegger å plassere og bestille en sikkerhetssluse eller en karuselldør, så gjør en vurdering av hva dere har behov for i dag, og hva dere vil ha behov for i fremtiden. Vil det bli behov for å øke sikkerhetskravene, så kan det være lurt å ta høyde for det allerede nå. Sikkerhetsslusene kan kobles til brannalarmanlegget, og kan integreres med alle typer elektronisk adgangskontroll, om det er kort- og kodeleser eller biometriske lesere. Slusene har enpersonkontroll, ulike innbrudds-, ballistikk- og eventuelle eksplosjonsklasser. Alle kan styres enkelt via en skjerm eller ved et styringspanel slik at du kan åpne og lukke, har kontroll på antall passeringer, få oversikt over serviceintervall og generell status.

Ring vår Seniorrådgiver skall- og sonesikring Lars Jacobsen på tlf. 40 21 88 09

Filter

Viser alle 3 resultater