Viltgjerder

Viltgjerde benyttes for å sikre at dyr holder seg på bestemte områder. Vanligste bruk av viltgjerde er for å øke trafikksikkerhet ved å hindre at dyr ikke kommer i konflikt med vei og jernbane.

Garda Sikring er Norges ledende på montasje av viltgjerde og har de siste 3 årene montert opp mot 100km viltgjerde langs vei og jernbane. Installasjonen er gjort på nye veiprosjekter og langs jernbane for BaneNor langs eksisterende infrastruktur. Garda Sikring har et eget erfarent dedikert team som primært jobber med viltgjerder og maskinell montasje for å sikre effektiv og sikker installasjon av store mengder viltgjerder.

Viltgjerde leveres primært etter Statens Vegvesen sin standard for viltgjerde. Mest vanlig er galvaniserte t-profiler og sveiset nett på 2,45m. Nettingen har ulike tråddimensjoner og maskestørrelser for å hindrer både storvilt som elg og rådyr, samt småvilt som rev, hare og pinnsvin fra å forsere gjerdet. Nettingen er med stive knuter for å holde de horisontale og vertikale ledninger på plass og dermed holde gjerdet trygt og stabilt. Rør-profiler, andre høyder på gjerde og evt etterbehandling av stolper kan også leveres. Vi bruker kun kvalitetsmaterialer fra ledende europeiske leverandører.

Ved montasje av viltgjerde leverer vi også som regel kjøreporter, gangporter, skilt og sikringsgjerder. Vi monterer viltgjerde i hele landet.

Filter

Viser det ene resultatet