Føtter og forankring

Vi tilbyr ulike typer føtter som passer alle våre byggegjerder.  Dette gjelder også vår ECOfot som inngår i vårt miljøvennlige ECOserie-konsept. De grønne markeringene i endene viser at dette er fot som kan pantes. Føttene leveres kostnadsfritt ved avtalte returpunkt og vår samarbeidspartner KMT kan utnytte alt materialet i sine gjenvinningsanlegg på en korrekt og miljøvennlig måte.

Bruk av vektblokker erstatter tradisjonelle byggegjerdeføtter, og er av Undervisningsbygg Oslo påkrevd når det jobbes ved skole som er i drift. Disse hindrer at baller, leker etc. kommer under gjerdene samt at gjerdene står stødig og ikke skader barna. I tillegg er de ideelle ved bruk langs fortau for å unngå at syklister og gående snubler i byggegjerdeføtter som stikker ut.

Filter

Viser alle 9 resultater