Garda ECOfot til byggegjerde

Dette er vår plastfot som inngår i ECO-konseptet, og er produsert av gjenvunnet plast. Foten passer til alle typer byggegjerder, og de grønne markeringene i endene viser at dette er fot som kan pantes. I samarbeid med KMT gjenvinning er det utarbeidet en panteordning, der det tilbakebetales pant for returnerte føtter i ECO-konseptet. Føttene leveres kostnadsfritt ved avtalte returpunkt og KMT kan utnytte alt materialet i sine gjenvinningsanlegg på en korrekt og miljøvennlig måte.
Les detaljert produktbeskrivelse

Dokumenter for nedlastning:
Produktdatablad Garda ECOfot

ECOpanel-føttene blir transportert på den samme måten som ECOpanel-gjerdene, med reduksjon av CO2. Levering sampakkes hvor føtter utnytter ledig areal. I tillegg er føttene produsert av resirkulerbart materiale. Råmaterialet er PVC som kommer fra granulert kabelkappe. For å sikre at vi har sporbarhet i hele forsyningskjeden, rapporteres og overvåkes leverandøren vår av Recovinyl, som er det europeiske handelsorganet som fremmer gjenvinning av PVC over hele Europa. Underlag på dette kan framlegges på forespørsel. Våre samarbeidspartnere står samlet bak vårt miljøsertifikat, og signert avtale for å holde sine forpliktelser som inngår i dette konseptet.