Til hovedinnhold
Pullerter der det vises hvordan det også ser ut under bakken

Objektsikring

Innen objektsikring har vi ulike typer løsninger der det er behov for ekstra høy sikring. Dette kan være PAS68-sertifiserte kjøreporter og pullerter ved risikoutsatte bygg eller gatemøbler for tryggere sentrumsstrøk. Vi har kompetansen til å gjøre risikoanalyser, samt tilpasse fysisk sikring til den aktuelle situasjonen.

Produkter og løsninger for høysikring

Vi tilbyr objektsikring og høysikring for vern av kritisk infrastruktur, terrorsikring eller andre objekter med høye sikkerhetskrav. Gjennomgående er kravet til sikkerhet høyere til denne type objekter enten regulert ved lov og/eller basert på risikoanalyser. Dette kan f.eks gjelde Forsvaret, Statnett, fengsel, politi, ambassader, banker eller det offentlige rom.

Sikring av objekter skjer gjerne i kombinasjon av barrierer for å oppnå ønsket sikringsnivå gjennom:

  • Fokus på å vinne tid, men også sikre rett forutsetning for egne mottiltak/reaksjoner
  • Design med avstander for å sikre tid for å evaluere trussel før reaksjon

Vi har lang erfaring med høysikring, og et bredt utvalg av sertifiserte kjøretøysterke, skuddsikre og innbruddsikre sikkerhetsprodukter for perimetersikring og skall- og sonesikring. Vi rådgir inn i risikoanalyser, designer helhetlig sikkerhetsløsninger og installerer løsninger for å møte objektets sikkerhetskrav i hele Norge. På nettsidene ligger et utvalg av våre sertifiserte produkter, men gjennom våre leverandører har vi et vesentlig bredere sortiment slik at riktig produkter blir valgt for den faktiske sikringssituasjonen.

Les beskrivelse av PAS 68 sertifisering