Service og beredskap

Forutsigbarhet når det kommer til sikring, er viktig for å oppnå lønnsom, økonomisk og lovmessig korrekt drift. Vi tilbyr våre kunder trygghet ved å være en partner gjennom hele leveransen og brukstiden på våre elektriske installasjoner.

Planlagt vedlikehold eller uforutsett reparasjon – vi stiller opp når du trenger oss

Kunder, produkter og geografisk plassering er forskjellig, derfor tilpasser vi innholdet i serviceavtaler etter våre kunders ønsker og behov. Ved å f.eks. tegne en avtale på Garda Intervallservice, kommer vi til avtalte tidspunkt og foretar service for å unngå uforutsett driftsstans. Dette er ofte det beste alternativet for å ha en mest mulig forutsigbar og lønnsom drift. Alt arbeid dokumenteres og gir trygghet for en ny driftsperiode.

Ansatt jobber kundeservice

Service og beredskap

Garda Sikring tilbyr service- og  beredskapsavtaler på alle produkter innen anlegg- og områdesikring. Med utgangspunkt i dine behov tilbyr vi drift og beredskap i tre nivåer.

Garda SmartService – GSS

Garda SmartService (GSS) er en viktig del av vårt servicekonsept. En løsning som gjør det mulig å brukerinnstille og overvåke dine elektriske installasjoner online. Med GSS installert har man full kontroll over elektroniske følere, tilgang, status og live-tilstand, samt at man kan få tilbakemeldinger og SMS-alarmer hvis ønskelig. Alt styres med en bruker fra vår sky-tjeneste. Vi kan via telefonsupport gi en fjerndiagnostikk. Dette reduserer behovet for servicebesøk på plassen, eller vi kan sette porten raskere igang igjen da vi vet hva feilen kan være allerede før vi kommer.

Hvorfor velge oss som ditt servicepunkt?

Det er vi som kjenner våre produkter best! Vi tilbyr produkter der vi har spisskompetanse og full tilgang på deler for rask service og reparasjon. Gjennom vår lange erfaring som leverandør av skreddersydde løsninger for bransjen, samt økende antall porter som serves hvert år, vil våre kunder ha en sikringsløsning som er raskt oppe og går igjen om uhellet skulle være ute. Vi har teknikere tilgjengelig over store deler av landet og vi foretar service ute på plassen. Dette vil spare både tid og penger samt at HMSkravene til forsvarlig sikring opprettholdes.

Kontakt oss i dag

Har du behov for service på noen av dine produkter, eller ønsker mer informasjon om hva vi kan tilby rundt service og vedlikehold? Ta kontakt med oss så kan vi sammen se på en løsning som dekker ditt servicebehov på best mulig måte.