Event og arrangement

Vi har produkter for trygg sikring av idrettsarrangement, konserter, messe- og salgsområder, festivaler og andre steder hvor det er ansamling av mennesker. Gjerdene kan f.eks. benyttes for å hindre tilgang til område, kø-anordninger, lede publikum i riktig retning etc.

Flyttbare gjerder

Vi tilbyr sperregjerder med integrert fot, som er ideelle til f.eks. avsperring og køstyring. Vårt mest solgte gjerde er Sperregjerde Smart, som pga lav vekt er svært letthåndterlig og har avrundet ramme uten skarpe kanter. Vi leverer også spesialgjerder som scenegitter og politigitter.

Byggegjerder

Byggegjerder gir stor fleksibilitet for midlertidig sikring f.eks. rundt et arrangementsområde. Ulike varianter av tilleggssikring er tilgjengelig, for å gi ekstra stabilitet. Vi tilbyr også pulverlakkering av gjerdene, kontakt oss for mer informasjon rundt mulighetene rundt dette.

Skjerming og profilering

I tilknytning til event vil det ofte være aktuelt å synliggjøre sponsorlogoer eller informere publikum. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av PVC-duker med med maljer for innfesting til gjerder. Vi leverer kvalitetsduker i den størrelsen man ønsker, og vi hjelper gjerne til med å lage trykklare filer ut fra tilsendte logoer, bilder etc. Rask leveringstid.

For å skjerme for innsyn har vi rimelige engangsduker som hindrer at man kan se inn til området.

Tilbehør

Ulike typer tilbehør kan være fornuftig for å gjennomføre arrangmentet på en smidig og sikrere måte. Her har vi f.eks. paller tilgjenglig for enkel oppbevaring og frakt av gjerder, samt støttestag/ballastblokk for å hindre at gjerder velter ved sterk vind.

Arrangører har mange lover og forskrifter å forholde seg til. Norske Konsertarrangører (NKA) er landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører, og har laget en oversikt på sin side. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utviklet en veileder for store arrangement, en nyttig veileder for arrangører av både festivaler, konserter og sportsarrangement.

Konsertarrangør
Veileder for store arrangement

Hvilken bransje skal du sikre?

© Carina Johansen / NTB
God nok sikring av vår kritiske infrastruktur er viktig for å unngå at samfunnet mister forsyninger som befolkningen trenger. I Garda Sikring har vi høysikkerhetsprodukter rettet mot å hindre terrorhandlinger.
Vi er spesialist på flyttbare sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Vi tilbyr komplette løsninger til entreprenører og andre selskap i byggebransjen.
Vi har produkter for trygg sikring av idrettsarrangement, konserter, messe- og salgsområder, festivaler og andre steder hvor det er ansamling av mennesker.
Som Norges ledene leverandør kan Garda Sikring tilby flere tjenester for å støtte i arbeidet knyttet til etablering og opprettholdelse av ISPS sikring i Norge.
Arbeid langs vei og andre trafikkerte områder krever varslings- og sikringsutstyr i henhold til gjeldene regelverk. Vi har bredt sortiment tilgjengelig.
Til landbruksnæringen har vi flyttbare og fastmonterte løsninger i sortimentet vårt, for sikring av både dyr og utstyr samt gi en enklere arbeidsdag.
Idrettsanlegg og sportsarenaer krever ofte ulike former for sikringsløsninger. Vi har alt fra fotballmål til bommer for trafikkstyring.
Barna er det mest dyrebare vi har, og skoler og barnehager må sikres forskriftsmessig både under vanlig bruk og ved oppussing/vedlikehold. Vi har løsningene du trenger.