Adgangskontroll

Ved hjelp av adgangskontroll begrenses tilgangen til byggeplass, bygninger, områder inne i bygg, havner, installasjoner og andre avgrensede steder, slik at kun autorisert personell slipper inn. Styring av våre bommer, grinder, kjøreporter og rotasjonsgrinder, kan foregå med ulike typer system for åpning og lukking, samt registrering av passeringer. På byggeplasser er tyveri et stort problem, og med en god adgangskontroll er man et stykke på vei for å unngå store tap i form av utstyr, og stopp i arbeidet.

Det står som regel mellom to valg når man skal bestemme seg for adgangskontroll på grinder og porter. Man kan benytte et rent styringssystem som kan være fjernkontroll, Garda SmartService (GSS) eller kodetablå. I tillegg man kan velge HMS-kortleser med elektronisk mannskapskontroll der lovpålagt HMS-kort må benyttes for å få tilgang. Her tilbyr vi systemer fra Infobric og Infotech, som er to av markedets ledende leverandører på dette området. I mange tilfeller benyttes mannskapskontroll på rotasjonsgrind og annet styringssystem på kjøreport, men vi ser at stadig flere nå også ønsker mannskapskontroll på kjøreport i form av HMS-kortleser påmontert.

Filter

Viser alle 4 resultater