Åpenhetsloven – våre rutiner i Garda Sikring

Åpenhetsloven krever at større virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten. Åpenhetsloven ble gjeldene fra 1. juli 2022.

Garda Sikring utfører risikovurderinger og aktsomhetsvurderinger iht OECD s modell.

Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven

Egenerklæringsskjema leverandør

Etiske retningslinjer for leverandører

Skjema for leverandøroversikt

 

Versjoner på engelsk:

Self-declaration – Supplier’s corporate social responsibility

Ethical guidelines for suppliers to Garda Sikring – Code of Conduct

Suppliers overview Garda Sikring