Til hovedinnhold

Åpenhetsloven – våre rutiner i Garda Sikring

I tråd med vår visjon og verdier jobber Garda Sikring hver dag med å sikre samfunn og verdier, dette inkluderer også mennesker i vår verdikjede. Garda Sikring er truffet av Åpenhetsloven, og dette tar vi seriøst. Vi har forankret etiske retningslinjer for leverandører i vår verdikjede, og jobber kontinuerlig med risiko- og aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Her finner du vår redegjørelse

Se våre rutiner og etiske retningslinjer her:

Rutine for oppfyllelse av plikter etter åpenhetsloven

Egenerklæringsskjema leverandør

Etiske retningslinjer for leverandører

Skjema for leverandøroversikt

Har du noen spørsmål knyttet til hvordan Garda Sikring jobber med Åpenhetsloven? Ta kontakt på: transparencyact@gardasikring.no

 

In accordance with our vision and values, Garda Sikring works every day to secure society and assets, which includes people in our value chain. Garda Sikring is subject to the Transparency Act, and we take this seriously. We have anchored ethical guidelines for suppliers in our value chain and continuously work on risk and due diligence assessments related to human rights and decent working conditions.

See our procedures and ethical guidelines here:

Self-declaration – Supplier’s corporate social responsibility

Ethical guidelines for suppliers to Garda Sikring – Code of Conduct

Suppliers overview Garda Sikring

Do you have any questions regarding Garda Sikring’s work related to the Transparacy Act? Please contact transparencyact@gardasikring.no