Til hovedinnhold

ISO-sertifisert

Garda Sikring er ISO sertifisert bedrift med sertifisering innen områdene kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.
NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet)

Ved å ha et sertifisert ledelsessystem innen kvalitetsstandarden, viser vi tydelig et kvalitetsstempel utad og innad i organisasjonen. Vi sørger for at våre kunder får riktig kvalitet ved å planlegge, utføre, måle, kontrollere og evaluere kvalitet i alle ledd. Vårt ledelsessystem er et verktøy for å gjøre denne prosessen enklere sammen med støtteverktøyene for CRM, ERP og prosjektstyring.

NS-EN ISO 14001:2015 (Ytre miljø)

Ved å ha et sertifisert ledelsessystem innen miljøstandarden synliggjøres det overfor kunder, leverandører, samarbeidspartnere, eiere og ansatte at vi hensyntar miljøaspekter og måler, evaluerer og forbedrer oss innen ytre miljø. Sammen med vår bærekraft strategi er dette et viktig miljø stempel for å synliggjøre vårt samfunnsansvar.

NS-ISO 45001:2018 (Arbeidsmiljø)

Ved å ha et sertifisert ledelsessystem innen arbeidsmiljø standarden, fremstår vi som en seriøs arbeidsgiver som legger til rette for og driver kontinuerlig forbedring innen arbeidsmiljø. Vårt ledelsessystem innen arbeidsmiljø sørger for at ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø.

.

Sertifiserte ansatte

I Garda Sikring benytter vi erfarne fagfolk som får grundig kursing og opplæring for å kunne montere gjerder og porter på alle områder, som feks. jernbane, flyplasser, veger, trafo og høyrisiko objekter. Vi har lengst erfaring i bransjen med høy kompetanse innen alle former for områdesikring. Vi har 100 % fokus på sikkerhet og kan vise til omfattende referanseprosjekter over hele landet.StartBANK leverandør

Garda Sikring er registrert StartBANK leverandør. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt “Seriøsitet i byggenæringen” som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles.

Gjennom vår registrering i StartBANK har vi alltid oppdatert dokumentasjon på plass, slik at våre kunder kan være trygge på at vi som leverandør oppfyller høye standarder og jobber seriøst.

Last ned vårt sertifikat

TransQ

TransQ er et system for leverandørregistrering og forhåndskvalifisering. Det benyttes av innkjøpere i  transportsektoren, for å sikre oppdatert og bekreftet leverandørinformasjon og foreta innkjøp effektivt. Nettverket dekker jernbane, vei, flyfrakt, skipsfart og logistikk. Når en leverandør er registrert hos TransQ, betyr det at de har fremvist dokumentasjon på at de betaler skatter og avgifter, har regnskap og årsberetning i orden, er registrert i Foretaksregisteret og at de betaler en årsavgift for å stå i registeret. TransQ gir deg som innkjøper enkel tilgang på en komplett selskapspresentasjon, der du kan sammenligne leverandører direkte for å finne den som passer best for deg.

Last ned vårt sertifikat

UNCE

Vi er en registrert leverandør i Achilles Utilities NCE Qualification System (UNCE). Dette er en kvalifisering og et leverandørregister som brukes av hele den nordiske og sentraleuropeiske energibransjen. Som en registrert UNCE-leverandør, har vi profilert og beskrevet våre produkter og tjenester, og oppfylt flere formelle krav. Dette nettverket gir muligheten til å gjøre forretninger med mindre risiko, på kortere tid, samtidig som EU-reguleringer overholdes.

Last ned vårt sertifikat

Miljøriktig avfallshåndtering

Vi har sertifikat fra Stena Recycling, som bekrefter at vi leverer vårt avfall for miljøriktig håndtering og gjenvinning. Stena er medlem av Grønt Punkt, og de sørger for at vår emballasje blir samlet inn og gjenvunnet til nye produkter. Vi har rutiner for avfallshåndtering som er i henhold til konsernets ISO-sertifiseringsstandard.