Til hovedinnhold

Personvern og cookies

Denne personvernerklæringen oppdateres fortløpende og ble siste oppdatert 07.03.2024. Den forteller om hvorfor og hvordan Garda Sikring AS samler inn og bruker personopplysninger, og hva dine rettigheter er. 

Personvernerklæringen gjelder for Garda Sikring AS (org.nr 936 659 128).

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen eller dataene vi samler inn, kan du kontakte oss på post@gardasikring.no

1. Generell informasjon

Nedenfor vil du få en enkel oversikt over hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet når du besøker vårt nettsted. Begrepet «personopplysninger» omfatter all informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig. Som operatør av dette nettstedet, forstår Garda Sikring viktigheten av å behandle dine personlige data med konfidensialitet. Vi forsikrer deg om at vi følger alle lovpålagte krav til personvern og datasikkerhet til enhver tid. 

2. Ansvarlig kontroller av dataregistrering på nettstedet

Dataene som behandles på dette nettstedet, administreres av nettstedets eier, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under «Informasjon om kontrolleren» i denne personvernerklæringen.

3. Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Opplysninger gitt via skjema på denne nettsiden og/eller i dialog med oss via telefon/epost, er det kun ansatte i Garda Sikring AS som har tilgang til. Vi verken selger eller leier denne informasjonen gitt fra deg til en tredjepart. Informasjon om ditt bruksmønster på nettstedet spores og lagres i ulike analyseverktøy som vi benytter, så sant du har gitt samtykke til dette. Du finner detaljert informasjon om disse verktøyene og den informasjonen som innhentes lengre ned i denne personvernerklæringen.

4. Slik bruker vi dine personopplysninger

Enkelte av opplysningene dine lagres for å kunne sikre god og riktig levering av nettstedet. Andre data lagres med formål om å bli analysert for å forstå bruksmønstrene dine.

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med gjeldende personvernbestemmelser. Dette betyr at brukerdata kun behandles i følgende tilfeller:

Vi registrerer ikke personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse med mindre du frivillig gir denne informasjonen, for eksempel ved å abonnere på nyhetsbrev, sende inn en kontaktforespørsel, sende inn en jobbsøknad eller ved å kontakte oss.

Vi vil kun bruke disse dataene til å kontakte deg vedrørende ditt eksisterende kundeforhold med oss eller vedrørende en spesifikk henvendelse fra deg , for eksempel hvis du har sendt en kontaktforespørsel eller du har søkt på en ledig stilling. Vi kan også bruke dataene til produktrelaterte markedsføringsformål hvis du har gitt ditt forhåndssamtykke til dette, eller hvis det er tillatt i henhold til gjeldende lover og regler, med mindre du har motsatt deg dette.

5. Så lenge lagrer vi dataene dine

Med mindre det er angitt en mer spesifikk lagringsperiode i denne personvernerklæringen, vil dine personopplysninger bli oppbevart hos oss til det formålet de ble samlet inn for ikke lenger gjelder. Dersom du fremmer en berettiget forespørsel om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil dataene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner til å beholde dine personopplysninger (for eksempel skatte- eller kjøpsrettslige oppbevaringsperioder); i slike tilfeller vil sletting skje når disse grunnene ikke lenger gjelder.

6. Juridisk grunnlag for databehandling på dette nettstedet

Dersom du har gitt ditt samtykke til behandling av data, vil vi behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder Artikkel 6(1)(a) GDPR. Ved spesifikt samtykke til overføring av personopplysninger til tredjeland, vil behandlingen også være basert på relevante lovbestemmelser, som Artikkel 49(1)(a) GDPR. Dersom du har gitt ditt samtykke til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til enhetens informasjon (f.eks. via enhetens fingeravtrykk), vil behandlingen også følge gjeldende lover og regler. Samtykket kan tilbakekalles av deg når som helst. Hvis dine data er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller foreta handlinger før en kontrakt inngås, vil behandlingen være i henhold til Artikkel 6(1)(b) GDPR. Vi vil videre behandle dataene dine i samsvar med Artikkel 6(1)(c) GDPR, hvis en juridisk forpliktelse skulle tilsi at en slik behandling er nødvendig. Vi kan også behandle dataene dine basert på våre legitime interesser, i samsvar med Artikkel 6(1)(f) GDPR. Mer informasjon om de spesifikke juridiske grunnlagene for databehandlingen vil bli gitt i de relevante avsnittene i denne personvernerklæringen.

7. Informasjon om kontrolleren (den ansvarlige databehandleren)

Ansvarlig for databehandling på dette nettstedet er:

Garda Sikring AS
Adresse: Stamveien 8, 1481 Hagan
E-post: post@gardasikring.no

8. Dine rettigheter rundt dine personopplysninger

Du har rett til å motta informasjon om opphavet, mottakerne og formålene med de personopplysningene som er lagret om deg, uten å måtte betale for denne informasjonen. Du har også rett til å kreve retting eller sletting av dataene dine. Hvis du har gitt samtykke til behandling av dine data, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når du måtte ønske. Et slikt ønske vil også påvirke all fremtidig behandling av dataene dine. Ut over dette har du også rett til å be om begrensning av databehandlingen av dine opplysninger hvis omstendighetene skulle tilsi det. Du har dessuten rett til å sende en klage til det kompetente tilsynsorganet.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine over, kan du sende en e-post til post@gardasikring.no. Du kan også sende en skriftlig henvendelse til Garda Sikring AS, Stamveien 8, 1481 Hagan, eller du kan ringe oss på telefon 4000 2101.

9. Slik lagres dine personopplysninger

9.1 Generelt

Når du besøker nettstedet vårt, sender nettleseren på enheten din automatisk informasjon til vår server, som midlertidig lagres i en loggfil. Vi har ingen kontroll over dette. Følgende informasjon blir automatisk registrert og lagret til den blir slettet:

Behandlingen av IP-adressen er basert på artikkel 6, paragraf 1 (f) av GDPR. Vår legitime interesse for datainnsamlingen inkluderer formålene med å sikre en jevn tilkobling, optimal brukeropplevelse og vurdering av systemsikkerhet og stabilitet.

Vi bruker også informasjonskapsler, sporingsverktøy, målrettingsmetoder og sosiale medie-sporingskoder på nettstedet vårt. En detaljert forklaring på verktøyene, prosedyrene og hvordan dataene dine brukes til disse formålene, finner du i områdene under for online tilstedeværelse, nettstedsoptimalisering og integrasjon av tjenester og tredjepartsinnhold.

9.2 Henvendelser

Når du deler dine opplysninger med oss, for eksempel via et kontaktskjema, en bestilling, eller en annen type henvendelse, blir disse opplysningene lagret i vårt kunde- og forretningssystem, Microsoft Dynamics 365. Dette systemet lagrer data i tråd med personopplysningsloven og GDPR (Les mer om Microsoft Dynamics og GDPR). Ved ulike henvendelser lagrer vi disse personopplysningene om deg:

9.3 Nyhetsbrev

Hvis du ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrevet, vil vi be om din e-postadresse samt en bekreftelse på at du ønsker å motta dette, og hvilke typer nyheter som du ønsker å motta. Vi samler ikke inn ytterligere data. For administrasjon av nyhetsbrevet bruker vi Microsoft Dynamics 365, som beskrevet over. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet, og på den måte tilbakekalle samtykket du har gitt for dette. Din tilbakekalling vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av tidligere databehandlingstransaksjoner.

10. Markedsføring og analyseverktøy

10.1 Google Tag Manager

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktøy som gjør det mulig for oss å integrere sporingsteknologier og andre verktøy på nettstedet vårt. Google Tag Manager oppretter ikke brukerprofiler, lagrer ikke informasjonskapsler og foretar ikke uavhengige analyser. Det fungerer bare som en plattform for administrasjon og aktivering av de integrerte verktøyene. Google Tag Manager samler imidlertid inn IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Bruken av Google Tag Manager er basert på Artikkel 6(1)(f) i GDPR. Som operatør av nettstedet har vi en legitim interesse i en enkel og effektiv integrering og administrasjon av ulike verktøy på nettstedet vårt. Når det er innhentet pålagt samtykke, utføres behandlingen i henhold til Artikkel 6(1)(a) i GDPR, forutsatt at samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (for eksempel enhetsfingeravtrykk). Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

10.2 Google analytics

Vi benytter tjenesten Google Analytics på dette nettstedet. Dette er et verktøy for nettanalyse som tilbys av Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gir nettstedets operatør muligheten til å analysere besøkendes atferdsmønstre på nettstedet. Dette inkluderer informasjon som besøkte sider, tidsbruk på sidene, operativsystem og brukerens geografiske beliggenhet. Disse dataene samles og tilordnes en unik bruker-ID knyttet til den besøkendes enhet.

Google Analytics tillater også registrering av museklikk, rullebevegelser og annen interaksjon på nettstedet. For å forbedre datainnsamlingen og analysen bruker Google Analytics ulike modelleringsmetoder og maskinlæringsteknologier.

Google Analytics benytter teknologier som informasjonskapsler eller enhetsfingeravtrykk for å identifisere og analysere brukeradferdsmønstre. Informasjonen som samles inn av Google overføres vanligvis til servere i USA og lagres der.

Vi baserer bruken av Google Analytics på ditt samtykke, som er i samsvar med Artikkel 6(1)(a) i GDPR. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Overføring av data til USA skjer i samsvar med Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Du kan finne detaljer om dette her: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/

10.3 Google Ads

Dette nettstedet benytter seg av Google Ads, et nettbasert markedsføringsprogram fra Google Ireland Limited («Google»), med adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads muliggjør visning av annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder når brukere søker etter spesifikke søkeord i Google (søkeord-målretting). Videre tillater det målrettet annonsering basert på brukerdata som Google har, for eksempel posisjonsdata og interesser (målgruppe-målretting). Som databehandler analyserer vi disse dataene kvantitativt, inkludert hvilke søkeord som resulterte i visning av våre annonser og antall klikk på hver annonse.

Bruken av disse tjenestene skjer med ditt samtykke i samsvar med Artikkel 6(1) (a) i GDPR. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst. Dataoverføringen til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. For detaljer, vennligst se: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

10.4 DoubleClick

Dette nettstedet benytter seg av Google DoubleClick. Leverandøren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (heretter referert til som «DoubleClick»).

DoubleClick brukes til å presentere deg for annonser som er tilpasset dine interesser på hele Google-nettverket. Annonser kan tilpasses betrakterens interesser ved hjelp av DoubleClick. For eksempel kan våre annonser vises i Google-søkeresultater eller i bannere knyttet til DoubleClick.

For at DoubleClick skal kunne vise interessebaserte annonser til brukerne, må den kunne identifisere den enkelte besøkende for å kunne tilordne besøkte nettsteder, klikk og annen brukermønster-informasjon til brukeren. Til dette formål bruker DoubleClick informasjonskapsler eller lignende teknologier for gjenkjennelses (for eksempel enhetsfingeravtrykk). Den registrerte informasjonen samles i en pseudonym brukerprofil, slik at den enkelte bruker kan motta målrettet annonsering.

Bruken av disse tjenestene er basert på ditt samtykke i samsvar med Artikkel 6(1)(a) GDPR. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.For mer informasjon om hvordan du kan motsette deg annonser som vises av Google, kan du se følgende lenker: https://policies.google.com/technologies/ads og https://myadcenter.google.com/personalizationoff.

10.5 Google Signals

Hvis du har gitt samtykke til informasjonskapsler for ytelse og statistikk gjennom vår samtykkeløsning (i samsvar med Artikkel 6(1)(a) i GDPR), vil vi også implementere Google Signals-utvidelsen i Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google LLC (tidligere Google Inc.), med hovedkvarter på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I EU er det Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, som står for tjenesteleveransen, heretter referert til som Google.

Google Signals gir Google Analytics (se avsnittet om Google Analytics over) tilleggsinformasjon, inkludert demografiske data og interessekategorier knyttet til Google-brukere som har aktivert personlig tilpassede annonser i sine innstillinger. Google kombinerer denne informasjonen med egne signaler for å kunne analysere atferd på tvers av flere enheter. Google Analytics genererer imidlertid kun slike data i form av aggregerte og anonymiserte rapporter. Disse rapportene gir innsikt i generelle atferdsmønstre, uten mulighet til å identifisere enkeltpersoner.

For dette formålet oppretter Google Analytics spesifikke målgrupper (kalt Google Audiences), som reklameplattformen Google Ads og eventuelle DoubleClick-informasjonskapsler kan bruke som grunnlag for å vise annonser på tvers av enheter. Dette gjør det mulig for Google å integrere reklame på ulike plattformer, inkludert søkemotorer, YouTube og andre Google-produkter, samt tredjeparts nettsteder.

Vi bruker Google Signals for å bedre forstå den digitale brukeropplevelsen og for å kunne vise personlig tilpassede annonser (remarketing) til brukere som tidligere har besøkt våre nettsider. For dette formålet oppretter Google Analytics spesifikke målgrupper (kalt Google Audiences), som reklameplattformen Google Ads og eventuelle DoubleClick-informasjonskapsler kan bruke som grunnlag for å vise annonser på tvers av enheter. Dette gjør det mulig for Google å integrere reklame på ulike plattformer, inkludert søkemotorer, YouTube og andre Google-produkter, samt tredjeparts nettsteder.

Hvis du ikke ønsker å tillate bruken av Google Signals, har du muligheten til å tilbakekalle eventuelle samtykker du tidligere har gitt for markedsføringsformål i innstillinger for informasjonskapsler, og deaktivere personlig tilpassede annonser via dine egne Google-innstillinger: https://adssettings.google.com/

For ytterligere informasjon om Google Signals og Googles personvernpraksis, vennligst se følgende lenker:

10.6 Microsoft Advertising

Dette nettstedet benytter seg av Microsoft Advertising, et nettbasert markedsføringsprogram fra Microsoft Corporation, med adressen One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Microsoft Advertising muliggjør visning av annonser i søkemotorene til Microsoft (Bing, Yahoo, DuckDuckGo, m.m.) eller på tredjeparts nettsteder når brukere søker etter spesifikke søkeord i noen av Microsoft sine søkemotorer (søkeord-målretting). Videre tillater det målrettet annonsering basert på brukerdata som Microsoft har, for eksempel posisjonsdata og interesser (målgruppe-målretting). Som databehandler analyserer vi disse dataene kvantitativt, inkludert hvilke søkeord som resulterte i visning av våre annonser og antall klikk på hver annonse.

Bruken av disse tjenestene skjer med ditt samtykke i samsvar med Artikkel 6(1) (a) i GDPR. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføringen som kan skje fra Microsoft Advertising til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. For detaljer, vennligst se: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

10.7 Hotjar

Dette nettstedet bruker Hotjar, der leverandøren av tjenesten er Hotjar Ltd., Nivå 2, St. Julians Forretningssenter, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, Europa (nettsted: https://www.hotjar.com).

Hotjar er et verktøy som benyttes til å analysere brukeratferden på dette nettstedet. Ved hjelp av Hotjar kan vi registrere muse- og rullebevegelser, samt klikkene dine. Som en del av denne prosessen kan Hotjar også identifisere hvor lenge markøren din har vært i en spesifikk posisjon. Basert på denne informasjonen genererer Hotjar såkalte Heatmaps, som gir innsikt i hvilke deler av nettstedet besøkende vurderer med størst interesse.

Vi kan også spore hvor lang tid du tilbringer på hver side av nettstedet og når du forlater det. I tillegg kan vi identifisere når du slutter å fylle ut skjemaer, kjent som konverteringstrakter.

Hotjar kan også brukes til å innhente direkte tilbakemeldinger fra besøkende på nettstedet, med mål om å forbedre nettstedets tilbud fra operatørens side.

Hotjar benytter teknologier som tillater gjenkjenning av brukeren med formål om å analysere brukeratferdsmønstre (for eksempel informasjonskapsler eller enhetsfingeravtrykk).

Dersom du har gitt ditt samtykke, vil bruk av den nevnte tjenesten være i samsvar med Artikkel 6(1)(a) i GDPR. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst. Dersom samtykke ikke er innhentet, vil bruk av tjenesten være i samsvar med Artikkel 6(1)(f) i GDPR. Dette fordi nettstedets operatør har en legitim interesse i å analysere brukeratferdsmønstre for å optimalisere både nettpresentasjonen og operatørens annonseringsaktiviteter.

Deaktivering av Hotjar

Hvis det er ønskelig å deaktivere dataregistreringen fra Hotjar, kan du trykke på lenken under og følge instruksjonene: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Vi gjør oppmerksom på at Hotjar må deaktiveres separat for hver nettleser og enhet.

For mer informasjon om Hotjar og datainnsamlingen, vennligst se Hotjars personvernerklæring ved å følge denne lenken: https://www.hotjar.com/privacy

10.8 Meta-pixel

Dette nettstedet benytter Facebook pixel for å måle konverteringsfrekvens for besøksaktiviteten. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (heretter referert til som «Facebook»). Ifølge Facebook vil dataene som samles inn også bli overført til USA og andre tredjeland.

Dette verktøyet muliggjør sporing av besøkende etter at de har blitt omdirigert til vårt nettsted ved å klikke på en av våre Facebook-annonser. Dette gjør det igjen mulig å analysere effektiviteten av våre Facebook-annonser for statistiske og markedsanalytiske formål, samt for å optimalisere fremtidige annonsekampanjer.

For oss som operatører av dette nettstedet, er de innsamlede dataene anonyme, og vi er ikke i stand til å trekke konklusjoner om identiteten til brukerne. Facebook arkiverer for øvrig informasjonen og behandler den slik at det er mulig å koble den til den respektive brukerprofilen. Facebook kan deretter bruke dataene til sine egne salgsfremmende formål i samsvar med Retningslinjer for bruk av Facebooks data. Dette gir Facebook muligheten til å vise annonser både på Facebook-sider og utenfor Facebook. Vi som operatører av dette nettstedet har ingen kontroll over bruken av slike data.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med Artikkel 6(1)(a) GDPR. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake av deg.

Dataoverføringen til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Du finner mer informasjon om dette her:

Når personopplysninger samles inn på dette nettstedet ved hjelp av Meta-verktøyet og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, felles ansvarlige for denne databehandlingen i samsvar med Artikkel. 26 GDPR. Vårt felles ansvar er begrenset til innsamling av data og videresending til Facebook. Vi er forpliktet til å gi personverninformasjonen når du bruker Facebook-verktøyet og for å sikre personvernsriktig implementering av verktøyet på nettstedet vårt. Forpliktelsene våre er fastsatt i en felles behandlingsavtale. Du finner ordlyden i avtalen her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook-produkter. Du har muligheten til å utøve dine rettigheter knyttet til data som behandles av Facebook ved å kontakte dem direkte. Hvis du velger å hevde dine rettigheter hos oss, vil vi videreformidle dem til Facebook i samsvar med våre forpliktelser.

I Facebooks personvernerklæring finner du ytterligere informasjon om beskyttelse av personvernet ditt på Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy/. Du har også muligheten til å deaktivere remarketing-funksjonen «Tilpassede Målgrupper» i delen annonseinnstillinger på https://accountscenter.facebook.com/ad_preferences. For å gjøre det må du først være innlogget på Facebook.

10.9 Byggfakta Analytics Pro

Dette nettstedet benytter Byggfakta Analytics Pro for å samle inn brukerdata fra alle besøkende som samtykker til dette. Leverandøren av denne tjenesten er Byggfakta, Elisabeth Von Hübschs gate 6, 1534 Moss. Byggfakta Analytics Pro samler inn adferdsanalyse som omfatter informasjon om besøkte sider og kundens opprinnelse. Vi lagrer kun den besøkendes firmanavn og ingen personlig informasjon. Alle dataene samlet av Byggfakta Analytics Pro er lagret på servere som befinner seg innenfor EU.

Bruken av disse tjenestene skjer på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med Artikkel 6(1)(a) GDPR. Dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake av deg.

11. Verktøy og tredjepartsleverandører

11.1 YouTube

Vi integrerer videoer fra YouTube på vår nettside. YouTube er drevet av Google Ireland Limited («Google»), med hovedkontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du starter avspillingen av en YouTube-video på vår nettside, opprettes det en forbindelse til YouTube-serveren, som varsles om hvilke av våre sider som du har besøkt. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din mens du besøker vår nettside, tillater dette YouTube å knytte nettlesermønstrene dine direkte til din personlige profil. Du kan unngå dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Etter at du har startet avspillingen av en video, kan YouTube plassere informasjonskapsler eller lignende teknologier for gjenkjenning (for eksempel enhetsfingeravtrykk) på enheten din. Dette gjør at YouTube kan samle inn informasjon om besøkende på vår nettside. Dataene benyttes blant annet til å lage statistikk om videoer for å øke nettsidens brukervennlighet, samt for å avverge potensiell forsøk på svindel.

Videre databehandlingstransaksjoner kan skje etter at du har startet avspillingen av en YouTube-video, noe som er utenfor vår kontroll.

Bruken av YouTube er basert på vår interesse for å presentere online innhold på en tiltalende måte. Dette er i samsvar med Artikkel 6(1)(f) i GDPR, som angir en legitim interesse. Når det er innhentet pålagt samtykke, utføres behandlingen i henhold til Artikkel 6(1)(a) i GDPR, forutsatt at samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (for eksempel enhetsfingeravtrykk). Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

For mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, kan du se Youtubes retningslinjer for personvern her: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

11.2 Google Maps

Vi benytter karttjenesten Google Maps på dette nettstedet. Denne tjenesten leveres av Google Ireland Limited («Google»), med adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å kunne bruke Google Maps-funksjonene, må IP-adressen din behandles og lagres. Vanligvis blir denne informasjonen overført til Googles servere i USA og lagret der. Vi har ikke kontroll over denne dataoverføringen. Når Google Maps er aktivert, kan Google også benytte Google Fonts for en enhetlig visning av skrifter. Når du åpner Google Maps, laster nettleseren din inn de nødvendige skriftene i cachen for å vise tekst og skrifttyper korrekt.

Vi benytter oss av Google Maps for å presentere vårt innhold online på en tiltalende måte og for å gjøre det enkelt for våre besøkende å finne de stedene som er listet opp på nettstedet vårt. Dette utgjør en legitim interesse i samsvar med Art. 6(1)(f) i GDPR. Når det er innhentet pålagt samtykke, utføres behandlingen i henhold til Artikkel 6(1)(a) i GDPR, forutsatt at samtykket inkluderer lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon på brukerens enhet (for eksempel enhetsfingeravtrykk). Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Dataoverføring til USA er basert på Standard Contractual Clauses (SCC) fra EU-kommisjonen. Du kan finne detaljer om dette her: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. For mer informasjon om hvordan brukerdata håndteres, vennligst se Googles personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=no

12. Datasikkerhet

All personlig data som overføres av deg blir sikret gjennom bruk av den anerkjente og pålitelige standarden SSL (Secure Socket Layer). SSL er en velkjent og pålitelig standard, eksempelvis brukt i nettbanker. Tegn på en sikker SSL-tilkobling inkluderer «https://» i nettleserens adressefelt og hengelåssymbolet nederst i nettleseren.

Dette nettstedet benytter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre at alle personlige opplysninger som gis, er beskyttet mot manipulasjon, tap eller uautorisert tilgang fra tredjeparter. Våre sikkerhetsprotokoller blir kontinuerlig oppdatert i tråd med den teknologiske utviklingen.

Cookies / Informasjonskapsler