Til hovedinnhold

Derfor er det viktig for oss å jobbe med samfunnsansvar

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en mer bærekraftig utvikling frem mot 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Vi i Garda Sikring skal være vårt samfunnsansvar bevisst, gå foran og sammen skape ny utvikling, innovasjon og bærekraftig vekst.

«Vi skal ha et aktivt forhold til våre valgte bærekraftsmål, de skal drive oss, lokalsamfunnet og våre kunder og partnere mot ny, verdifull, bærekraftig utvikling.»

Klikk på målet du vil lese mer om

For oss betyr dette

I Garda Sikring mener vi at god helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial. God helse påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold og disse elementene bør være sentrale på en god arbeidsplass. Vi har fokus på helse, miljø og sikkerhet, og tar fysisk og psykisk helse i bedriften på alvor – fordi fornøyde og trygge ansatte har det best både hjemme og på jobb.

Vi legger vekt på å ha gode HMS-rutiner for å sikre at våre ansatte har gode sosiale arbeidsvilkår og at de trives på jobb. Ved god helse og livskvalitet vil man være bedre rustet til å gjøre en god arbeidsinnsats sammen.

Vi er en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet til ulike aktiviteter innen idrett og kultur med fokus på lag og foreninger.

Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å bidra til og legge til rette for at våre ansatte har det bra både relatert til fysisk og psykisk helse. Gjennom vårt samarbeid med Dytt har vi fokus på å være en helsefremmende arbeidsplass. Dette motiverer til økt fysisk aktivitet og setter fokus på et sunnere liv.

Dette gjør vi

  • Proaktiv kartlegging og tilrettelegging avarbeidshverdag med støtte fra bedriftshelsetjeneste
  • Konvertering til maskinelle installasjonsprosesser for å redusere slitasje på ansatte
  • Samarbeid med sponsorobjekter for å bidra til økt fysisk aktivitet for ansatte
  • Arrangering av felles trening samt etablering av et eget bedriftsidrettslag
  • Tilrettelegging for hjemmekontor
  • Vi deltar i eksterne kampanjer for å fremme ansattes helse – som Dytt.no