Til hovedinnhold
Veirekkverk

Vegsikring

Vi tilbyr både midlertidig vegsikring samt veg- og brurekkverk. Våre flyttbare løsninger benyttes ved bygge- og anleggsarbeid langs vei for å sikre området både for bilister, myke trafikanter og arbeidere. Permanente løsninger har vi ulike varianter av, og ved store prosjekt leveres dette av vårt datterselskap Trygg Vei.