Til hovedinnhold

Idrettsanlegg

Garda Sikring leverer et bredt utvalg av produkter og sikringsløsninger til idrettsanlegg og sportsarenaer. Dette er alt fra granulatoppsamlere og fleksibel sikring med flyttbare gjerder, til automatiserte bommer for styring av trafikk på større arenaer. I tillegg til de ulike sikringsløsningene, leverer vi også andre produkter som naturlig hører til på ulike anlegg. Blant annet har vi egne fabrikker i Norge som produserer fotballmål, flettverk og granulatoppsamlere. Vi er med andre ord en tilnærmet komplett leverandør av det man måtte trenge for sikring og bruk av idrettsanlegg, både store og små.


Granulatoppsamling

Garda Sikring tilbyr granulatoppsamlere produsert i vår fabrikk i Norge – kortreist og bærekraftig løsning. Disse produseres enten i aluminium eller i kompositt, alt etter hva man ønsker. Vi tilpasser løsninger etter behov, enten det er oppsamling av granulat etter spillere, publikum eller ved inn- og utkjøring til banen. Vi anbefaler ulike modeller etter hvor de skal plasseres på anlegget.

Inngjerding og adgangskontroll

Idrettsanlegg, små som store, trenger en eller annen form for inngjerding. Det være seg enkelt flettverksgjerde rundt anlegget eller høye gjerder for å unngå at baller kommer på avveie. Vi tilbyr løsninger som dekker det behovet man måtte ha. Vi har standard gjerdeløsninger eller mer spesialgjerder som til ballbinger og ballfangernett. I tillegg har vi bomløsninger som er godt egnet til anlegg som krever tilgangsstyring av kjøretøy.

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe med å finne en løsning som vil fungere best mulig.

Fotballmål

I vår produksjonshall i Haugesund lager vi ulike typer mål i aluminiumsprofiler. Kvalitetsprodukter til  idrettslag over hele landet.

Flyttbar sikring

Ved store eller små arrangement på idrettsarenaen, eller også for mer daglig bruk,  kan det være praktisk med flyttbare gjerder som er enkle å plassere der det er behov. Her er våre sperregjerder med integrert fot et godt alternativ.

Sykkelparkering og servicestasjon

Både utøvere og publikum bør ha et godt tilbud for parkering av sykkel på en trygg og god måte. Her har vi ulike alternativer alt etter hvor de skal plasseres og kapasitet på antall sykler.

Profilering og informasjon

Synliggjøre sponsorlogoer eller informere publikum, kan enkelt gjøres ved hjelp av PVC-duker. Disse kan f.eks. utstyres med maljer for innfesting til gjerder. Vi leverer kvalitetsduker i den størrelsen man ønsker, og vi hjelper gjerne til med å lage trykklare filer ut fra tilsendte logoer, bilder etc. Rask leveringstid.

Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. Ca. seks prosent av gummigranulatet
havner utenfor banene hvert år. Det er anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på
omtrent 6000 tonn. Fra 1. juli 2021 gjelder nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om
forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat. Forskriften er viktig for å redusere utslipp av mikroplast, og gjelder for alle idrettsbaner
med plastholdig løst fyllmateriale som gummigranulat. Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av mikroplast. Kravene til
idrettsbaner som har plastholdig løst fyllmateriale avhenger av om idrettsbanen allerede er etablert, om idrettsbanen skal rehabiliteres eller om
en ny idrettsbane skal etableres. Kravene er ulike for innendørs- og utendørsbaner.

Se informasjonsside