Til hovedinnhold
Garda personell monterer gjerde ved Oslo havn

Områdesikring

Våre produkter innen områdesikring dekker alt av gjerder, porter, bommer og pullerter. Dette er løsninger som hindrer tilgang eller avgrenser områder. Vi tilbyr komplette løsninger, alt fra egenproduksjon av flettverksgjerder på rull til ferdig monterte og igangsatte automatiserte løsninger med service og vedlikehold  i hele Norge.