Til hovedinnhold
Personsperrer innendørs ved inngang til bygning

Skall- og sonesikring

Vi har mange års erfaring og har et stort utvalg produkter som bidrar til å skape gode sikkerhetsløsninger for våre kunder. Det kan være speed gates i en resepsjon, en karuselldør eller innbruddssikret sikkerhetssluse i yttervegg, sikkerhetsport til lageret eller sonesikring i lokaler med f.eks. personsperrer. Vårt mål er å sikre dine verdier på best mulig måte med riktig sikkerhetsløsning, en god installasjon og en trygg service- og vedlikeholdsoppfølging. Skall- og sonesikring er sikring og adgangskontroll for innendørs bruk innen ulike typer sikkerhetsklasser. Vår unike sensorteknologi, DIRAS,  gjør det lettere  å oppdage uønsket adferd. Vi veileder deg til løsningen som dekker ditt behov best.

Ring vår Seniorrådgiver skall- og sonesikring Lars Jacobsen tlf. 40 21 88 09