Personsperrer innendørs ved inngang til bygning

Skall- og sonesikring

Skall- og sonesikring er sikring og adgangskontroll for innendørs bruk innen ulike typer sikkerhetsklasser. Her inngår forskjellige varianter personsperrer, sikkerhetsdører, sikkerhetssluser og gitterløsninger. Plassering, ønsket funksjon, sikkerhetskrav og kapasitet avgjør hvilken variant du bør velge. Vi veileder deg til løsningen som dekker ditt behov best.