Veisperrer - PAS68 / IWA14-1

Garda Sikring tilbyr krasjtestede og sertifiserte veisperrer etter IWA14-1 og PAS68. Sperrene leveres automatisert med varierende bredde og sertifisering. Under finnes et utvalg av produktene, men gjennom våre leverandører har vi et vesentlig bredere sortiment slik at riktig produkter blir valgt for den faktiske sikringssituasjonen. Vi leverer og installerer veisperrer, og utfører service, vedlikehold og reparasjoner i hele Norge.

Filter

Viser alle 3 resultater