Til hovedinnhold

Skoler og barnehager

Vi har løsningene som tilfredsstiller krav til sikring av skoler i drift. Bl.a. Undervisningsbygg Oslo og Trøndelag fylkeskommune krever bruk av vektblokker og klatresikre gjerder. Dette gir trygge forhold når det foregår bygge- og anleggsarbeid i områder tilknyttet skole, barnehager og andre steder barn og ungdom oppholder seg.

Sikring ved skoler i drift

Ved å benytte byggegjerder sammen med vektblokker for å sikre byggeplassen, unngår man at barn klatrer inn på området og at baller/leker triller under gjerdet. I motsetning til vanlige byggegjerdeføtter, stikker ikke vektblokker ut fra gjerdelinjen og utgjør derfor ingen snublefare. De gir også stor trygghet i forhold til at gjerdelinjen ikke velter og skaper fri passasje inn for uvedkommende. I tillegg til vektblokker kreves det bruk av klatresikre gjerder. Disse har smalere masker som gjør det vanskelig å klatre over, og med avrundet topp uten skarpe kanter som gjør det veldig godt egnet i områder hvor barn ferdes . De har også ekstra stag i midten som stiver opp og forsterker gjerdet. Sikkerhetsklammer kan benyttes mellom gjerdene, og gir en ekstra sikkerhet sammenlignet med vanlige festeklammer. Her må man benytte spesialverktøy for å kunne åpne klammerne.

Skjerming

Hvis det er fare for steinsprut o.l. ut fra byggeplassen så kan det enkelt settes opp dekkduk for å hindre dette. Her er ulike typer tilgjengelig, både lagerførte og spesialproduksjon med trykk av logo, bilder, informasjon etc. Vektblokker har en tyngde på 320 kg pr. gjerdeelement, og med en slik tyngde er det enkelt å ta i bruk duker for skjerming/profilering uten at man trenger ytterligere vindsikring. Duker skaper både trygghet og et hyggeligere miljø rundt byggeplassen.

Barnehagegjerde

Vi leverer og monterer robuste, varige og sikre barnehagegjerder og porter i forskjellige varianter i hele Norge. Barnehagegjerder er iht barnehagenormen og oppfyller krav til god sikkerhet. Vi har høyt fokus på at gjerder og porter er utformet på en måte som forebygger skader, bortføring eller rømningsforsøk.

Barnehageporter

Våre barnehageporter leveres med klemsikring på hengselsiden slik at ingen hender blir klemt ved åpne/steng. Alle portene kan leveres med vår fjærbelastede QL-barnehagelås med enten 8 eller 10 kg trykkbelastning.