Garda ECOpanel Anticlimb

Dette byggegjerdet inngår i Garda Sikring sitt ECOpanel-konsept. Dette baseres på flere elementer som samlet gir et mer miljøvennlig alternativ enn andre byggegjerder. Buntstørrelser 30/10 stk (105 m / 35 m)
Les detaljert produktbeskrivelse

Dokumenter for nedlastning:
Produktdatablad Garda ECOpanel

Dette byggegjerdet inngår i Garda Sikring sitt ECO-konsept. Dette baseres på flere elementer som samlet gir et mer miljøvennlig alternativ enn andre byggegjerder:

– Transport fra fabrikk i England til vårt lager er utført via DSV Road, og på en slik måte at det gir en CO2 reduksjon på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle fraktmetoder. Be oss gjerne om dokumentasjon som vi kan sende deg.
– ECOpanel Anticlimb er en robust gjerdetype for ekstra lang levetid. Dette gir en miljøbesparelse ved å unngå å måtte kaste gjerder etter kort tids bruk. Gjerdene er i tillegg produsert i England av ZND UK på en energieffektiv måte, basert på 24t samlebåndsproduksjon uten stans for produksjonsbytte. Fabrikken har in-house produksjon av stolper og nett. Produksjonen er tilpasset for minimal CO2 bruk.
– Transport fra fabrikk i England blir gjort med 100% plassutnyttelse. Vi fyller opp maksimalt med varer for mest mulig effektiv transport.
– ECOpanel-føttene har grønne markeringer i hver ende, som indikerer at de er en del av vårt grønne konsept. Disse blir transportert på den samme måten som gjerdene, med reduksjon av CO2. Levering sampakkes hvor føtter utnytter ledig areal. I tillegg er føttene produsert av resirkulerbart materiale. Råmaterialet er PVC som kommer fra granulert kabelkappe. For å sikre at vi har sporbarhet i hele forsyningskjeden, rapporteres og overvåkes leverandøren vår av Recovinyl, som er det europeiske handelsorganet som fremmer gjenvinning av PVC over hele Europa. Underlag på dette kan framlegges på forespørsel.
– I samarbeid med KMT Gjenvinning lanseres et nytt pantesystem for ECOpanel-føttene. Ved kjøp belastes en pant, som fås igjen ved retur av ødelagte føtter. Dette for å sikre riktig gjenvinning, og vår partner kan utnytte alt materiale i føttene i sine gjenvinningsanlegg. Føttene pantes på avtalte gjenvinningspunkter, bl.a. på vårt lager i Stamveien 8.
– Våre samarbeidspartnere står samlet bak vårt miljøsertifikat, og signert avtale for å holde sine forpliktelser som inngår i dette konseptet.

Byggegjerdet har klatresikre masker og vertikalt stag. De smale maskene gjør det vanskeligere for uvedkommende å klatre over gjerdet, og i tillegg er gjerdet ekstra stabilt og solid. Dette er et kvalitetsgjerde med avrundet topp uten sveise- og skjøtepunkt, og utstyrt med hjørneplater som forsterker og stiver opp gjerdet. Det har i tillegg 70 % sterkere sveiseskjøter sammenlignet med mange andre panel, og er testet for 500 kg trykk og hver enkelt tråd er sveiset på for å gi ekstra styrke og kvalitet.

Buntstørrelser 30/10 stk (105 m / 35 m)

• Horisontalt stag gjør gjerdet ekstra sterkt
• Hjørneplater for ytterligere forsterkning
• Små masker som stiver opp og gjør gjerdet sterkere
• Ramme med avrundet topp uten sveise-/skjøtepunkt
• Utførelse i pregalvanisert stål
• Maskinproduksjon med ekstra sikring av sveiseskjøter
• Enkel håndtering og montasje
• En rekke tilbehør er tilgjengelig