Vindsikring

Vindsikring av byggegjerder er viktig for å unngå skader på mennesker og omgivelser, og for å unngå at gjerdene blir ødelagt. Bruk av vindsikring må vurderes ut fra hvor vindutsatt det er på området og hva konsekvensene kan bli hvis de velter. Man bør være spesielt oppmerksom når det benyttes duker/banner/skilt på gjerdene, da dette ofte skaper stort vindfang. Dette gjelder selv om det benyttes duker som slipper gjennom luft. Vi har mange ulike typer støttestag for vindsikring, og ta gjerne kontakt for en vurdering av hva som er best egnet på ditt prosjekt.

Filter

Viser alle 16 resultater