Garda Støttestag for Ballastblokk

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Dette er et plasseffektivt stag som kun bygger 70 cm ut fra gjerdelinjen.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Dette er et plasseffektivt stag som kun bygger 70 cm ut fra gjerdelinjen, i tillegg til mulighet for å legge på stor vekt ved krevende vindforhold. Benyttes sammen med løftesikring, og art GA-1092/GA-4001, 2 stk festeklammer og evt. ballastblokker på 50 kg som motvekt. Det kan benyttes opptil 5 ballastblokker pr stag.