Kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur er infrastruktur som ved en alvorlig svikt medfører at samfunnet ikke vil være i stand til å opprettholde de leveranser av varer og tjenester som befolkningen trenger. I en tid da terror og sabotasje preger nyhetsbildet, blir det nå ekstra viktig å se på nødvendigheten av å sette inn sikringstiltak både på kort og lang sikt.

Vi har lang erfaring med høysikring, og et bredt utvalg av sertifiserte kjøretøysterke, skuddsikre og innbruddsikre sikkerhetsprodukter for perimetersikring og skall- og sonesikring. Vi rådgir inn i risikoanalyser, designer helhetlig sikkerhetsløsninger og installerer løsninger for å møte objektets sikkerhetskrav. På nettsidene ligger et utvalg av våre sertifiserte produkter, men gjennom våre leverandører har vi et vesentlig bredere sortiment slik at riktige produkter blir valgt for den faktiske sikringssituasjonen.

Permanente kjøresterke installasjoner

Vi tilbyr en bred portefølje av installasjoner med seritifisering etter IWA14-1, PAS68 og ASTM.
De permanente løsningene er enten automatiserte eller manuelle, og leveres som overflatemonterte eller nedsenkbare. I tillegg har vi kjøresterke løsninger for gjerder. Leveres ofte i kombinasjon med andre barrierer for å oppnå ønsket grad av sikkerhet.

Midlertidig kjøresterke installasjoner – også til leie

Garda Sikring leverer midlertidige kjøretøysterke løsninger (IWA14-1/PAS68) enten til leie eller kjøp. Samfunnet er i endring og fokuset sikring av kritisk infrastruktur er økende, og dette er en rask løsning for å øke sikkerhetsnivået.

Mobile sjikaneløsninger i betong

Sperre-elementer for etablering av sjikaner er et viktig tiltak for å redusere farten til kjøretøy og konsekvensen av uønskede hendelser. Brukes ofte i forbindelse med adgangskontroll, eller i områder hvor høy fart kan være en sikkerhetstrussel.

Innbruddssikre installasjoner

Vi har en bred portefølje av innbruddssikre sertifiserte produkter etter LPS 1175. Porter, gjerder og gitre er tilgjengelig i sikringsklassene RC3, RC4 og RC5, som sikrer tidsforsinkelse ved forsøk på uønsket inntrengelse. Kan kombineres med eller i permanente kjøresterke installasjoner.

 

 

ISPS sikring

Havnene utgjør kritisk infrastruktur langs Norges kystlinje. 90 prosent av alt gods som transporteres mellom Norge og utlandet transporteres med skip, og havnene står derfor overfor en svært kompleks sikkerhetsutfordring for å beskytte viktig transport og forhindre fiendtlig aktivitet i det norske farvann.