Til hovedinnhold

Kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur er infrastruktur som ved en alvorlig svikt medfører at samfunnet ikke vil være i stand til å opprettholde de leveranser av varer og tjenester som befolkningen trenger. I en tid da terror og sabotasje preger nyhetsbildet, blir det nå ekstra viktig å se på nødvendigheten av å sette inn sikringstiltak både på kort og lang sikt.

Vi har lang erfaring med høysikring, og et bredt utvalg av sertifiserte kjøretøysterke, skuddsikre og innbruddsikre sikkerhetsprodukter for perimetersikring og skall- og sonesikring. Vi rådgir inn i risikoanalyser, designer helhetlig sikkerhetsløsninger og installerer løsninger for å møte objektets sikkerhetskrav. På nettsidene ligger et utvalg av våre sertifiserte produkter, men gjennom våre leverandører har vi et vesentlig bredere sortiment slik at riktige produkter blir valgt for den faktiske sikringssituasjonen.
Datasenter

Datasentre

Store selskap fra rundt om i hele verden har behov for sikring av sine data. Mange av disse sentrene for datasikring blir lagt til Norge, da vi både har rimelig og stabil kraft, i tillegg til at vi ligger i en rolig del av verden. I Garda Sikring merker vi derfor økt etterspørsel etter sikring av slike datasentre, der kravet er høysikkerhetsprodukter. I hovedsak dreier dette seg om SR1 eller SR2 sertifiserte løsninger, avhengig av hvor høye sikkerhetskravene er. Ofte blir det valgt 3 meter høye finmaskede stålgitter gjerder og høysikringsporter rundt disse anleggene. Vi har kapasiteten, erfaringen og økonomien til å kunne levere slike store prosjekt, og for mer informasjon anbefaler vi en prat med våre spesialister innen høysikring for valg av den mest hensiktsmessige løsningen.

Sikring av havn

ISPS sikring

Vår lange kystlinje skaper høy aktivitet, med transport av både gods og mennesker, og med det en kompleks sikkerhetsutfordring. Mange havner er omfattet av ISPS-reglementet, mens andre har andre sikkerhetskrav. I Garda Sikring har vi lang erfaring med ulike typer havnesikring, og kan risikovurdere og gi råd om valg av best mulig sikkerhetsløsning.

Komplett sikring for Forsvarsbygg

På Sverresborg i Bergen, der bl.a. Forsvarets økonomisenter ligger, har vi utført en rekke sikkerhetstiltak. Dette er bl.a. montering av rotasjonsport, bom, pullerter, kjøretøysperre og automatisering av 100 år gammel smijernsport. I tett dialog med kunde og riksantikvaren, har Sverresborg blitt godt sikret, samtidig som den historiske verdien er bevart.

Mer om prosjektet på Aktuell Sikkerhet sin nettside.

Høysikkerhetsgjerde for sikring av kritisk infrastruktur

Høysikkerhetsgjerder

Våre høysikkerhetsgjerder har alle til felles at de er mer motstandsdyktige mot innbrudd enn standardgjerder. Det tar lengre tid for inntrengere å ta seg inn på området sikret med denne type gjerde. Dette er blant annet på grunn av små masker som gjør de klatresikre, de har en kraftig trådtykkelse og ekstra solid innfestingssystem. Innenfor kategorien av høysikkerhetsgjerder er det ulike varianter med forskjellige egenskaper, alt etter hva hvor høye krav til sikkerhet det stilles. I tillegg til et kraftig gjerde, kan sikkerheten økes ytteligere ved hjelp av f.eks. piggtråd på toppen eller ulike typer gjerdesensorer.

Innbruddssikre installasjoner

Vi har en bred portefølje av innbruddssikre sertifiserte produkter etter LPS 1175. Porter, gjerder og gitre er tilgjengelig i sikringsklassene RC3, RC4 og RC5, som sikrer tidsforsinkelse ved forsøk på uønsket inntrengelse. Kan kombineres med eller i permanente kjøresterke installasjoner.

 

 

Permanente kjøresterke installasjoner

Vi tilbyr en bred portefølje av installasjoner med seritifisering etter IWA14-1, PAS68 og ASTM.
De permanente løsningene er enten automatiserte eller manuelle, og leveres som overflatemonterte eller nedsenkbare. I tillegg har vi kjøresterke løsninger for gjerder. Leveres ofte i kombinasjon med andre barrierer for å oppnå ønsket grad av sikkerhet.

Midlertidig kjøresterke installasjoner – også til leie

Garda Sikring leverer midlertidige kjøretøysterke løsninger (IWA14-1/PAS68) enten til leie eller kjøp. Samfunnet er i endring og fokuset sikring av kritisk infrastruktur er økende, og dette er en rask løsning for å øke sikkerhetsnivået.

Mobile sjikaneløsninger i betong

Sperre-elementer for etablering av sjikaner er et viktig tiltak for å redusere farten til kjøretøy og konsekvensen av uønskede hendelser. Brukes ofte i forbindelse med adgangskontroll, eller i områder hvor høy fart kan være en sikkerhetstrussel.

Sikkerhetsloven er en norsk lov som har som formål å bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet og demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser. Et formål er også å bidra til å forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Et tredje formål er å bidra til at sikkerhetstiltak gjennomføres i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper og verdier i et demokratisk samfunn.

Sikkerhetsloven

PAS 68 ble opprinnelig utarbeidet i 2005, og ble den første britiske effekt-teststandarden. PAS 68 er anerkjent som en av de fremste krasj-test-standardene rundt om i verden, og har spilt en viktig rolle i utformingen av alle konsekvensene for testingen som fulgte. Siden den opprinnelige utviklingen har PAS 68 gått gjennom en rekke versjoner, med 2013 som den nyeste.

Les mer om PAS68