Blastfence

Blastfence er et gjerdesystem som leder luftstrømmen bort og opp fra landingsområdet til helikopter ved f.eks. sykehus, og dermed skjermer personell, bygninger og utstyr fra det store lufttrykket på bakken og bidrar til trygg ferdsel i området rundt.

Filter

Viser det ene resultatet