Granulatoppsamler

Garda Sikrings løsninger for granulatoppsamling er designet for å begrense spredning av gummigranulat.  Forskrift krever at alle kunstgressbaner skal ha på plass tiltak som begrenser spredningen av gummigranulat når man forlater banen. Ved å benytte våre løsninger for oppsamling av granulat kan du på en effektiv måte få et anlegg som tilfredsstiller de nye kravene.

Informasjon fra Miljødirektoratet: Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. Ca. seks prosent av gummigranulatet havner utenfor banene hvert år. Det er anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på omtrent 6000 tonn. Fra 1. juli 2021 gjelder nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat. Forskriften er viktig for å redusere utslipp av mikroplast, og gjelder for alle idrettsbaner med plastholdig løst fyllmateriale som gummigranulat. Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av mikroplast. Kravene til idrettsbaner som har plastholdig løst fyllmateriale avhenger av om idrettsbanen allerede er etablert, om idrettsbanen skal rehabiliteres eller om en ny idrettsbane skal etableres. Kravene er ulike for innendørs- og utendørsbaner

Filter

Viser det ene resultatet