Garda Støttestag enkel

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Dette er vårt enkleste støttestag,som benyttes sammen med støttestagfester.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Støttestag med liten plate. Benyttes sammen med støttestagfester for å forankre i bakken (art.nr. 1011 eller 1669). Staget bygger 998 mm ut fra byggegjerdet.