Garda Støttestag med rørstuss

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Dette staget har stor plate med rørstuss til å tre byggegjerdefot over, og det kan også slås ned forankring i platen.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Benyttes sammen med byggegjerdefot og/eller støttestagfester for å forankre i bakken (art.nr. 1011 eller 1669).