Garda SmartService, GSM/Overvåkningsmodul

Garda SmartService (GSS) styringsenhet kan leveres sammen med alle våre porter og bommer, og kan også ettermonteres hvis man allerede har eksisterende port/bom fra Garda. Modulen har bl.a integrert GSM-key, årsur, sanntidsvisning av portens status samt driftslogg. Du kan hvis ønskelig også motta driftskritiske varslinger og alarmer på SMS. GSS gir deg alt du trenger fra en og samme leverandør og gir deg full kontroll og oversikt over dine installasjoner.
Les detaljert produktbeskrivelse

Garda SmartService (GSS) styringsenhet kan leveres sammen med alle våre porter og bommer, og kan også ettermonteres hvis man allerede har eksisterende port/bom fra Garda. Modulen har bl.a integrert GSM-key, årsur, sanntidsvisning av portens status samt driftslogg. Du kan hvis ønskelig også motta driftskritiske varslinger og alarmer på SMS.

Høsten 2021 ble alle nye enheter tilgjengelig for bruk sammen med app. Appen er tilgjengelig for nedlasting fra Google Pla og App Store. Dette gjør løsningen enda mer tilgjengelig både for bruker og administrator. Alle eldre enheter ute i markedet fungerer selvfølgelig som normalt, men ønsker man å bruke app-funksjonen kan enhet skiftes, uten at eksisterende tlf. nr. må byttes ut.

GSS vil være et svært nyttig verktøy for alle som er involvert i drift og innkjøp av f.eks. kjøreporter, bommer og pullerter. En skybasert løsning gir full kontroll uansett hvor man befinner seg, og servicekostnader/nedetid vil kunne reduseres betraktelig gjennom mulighet for fjerndiagnostikk. En god service- og brukskontroll gir en jevn og sikker drift for din installasjon. Garda Sikring står for alt fra installasjon, SIM-kort og skyløsning, slik at du slipper å måtte forholde deg til flere ulike leverandører.

Alt i en og samme enhet
GSM KEY med bruker-aksesskontroll og logg
ÅRSUR med unike brukerstyringer og norsk helligdagskalender – klar til bruk
LIVE FEED av portens posisjon og sikkerhetssensorenes tilstand
SERVICE – Summeringsteller og automatisk varsel ved feil og vedlikeholdsbehov
SIM-Kort og Serviceavtale administrert av Garda Sikring – klar til bruk.
SMS-VARSEL som gir muligheter for unikt oppsett per installasjon
NETTBASERT SKYLØSNING som gir kontroll på alle dine installasjoner uansett lokasjon

Anvendelse
GSS gir deg ”live log” og sanntidsvisning av portens status; åpen/lukket, og feilmelding på fotocelle, klemlist etc. Det er også mulig å åpne og lukke eksternt via programmet. Innebygd årsur brukes til å holde porten åpen om dagen om ønskelig. Nasjonale høytider og hellig-dager er ferdig programmert inn ved å velge hvilket land enheten er montert i. Garda SmartService har i tillegg en standard GSM-enhet som tillater valgte telefonnumre å åpne/stenge en elektrisk port, bom, pullert eller f.eks dør med elektrisk sluttstykke. Med GSS kan du også begrense tilgangen med definerte åpningstider pr enkeltbruker.

Alarm og overvåkning
Du kan velge å motta alarmer via SMS. Det kan f.eks. være en foldeport inn til en byggeplass som ikke stenger når den skal, og det vil da bli sendt melding fra enheten.

Serviceavtale
GSS har integrert SIM-kort og et innebygd telleverk for antall åpningssykluser. Dette benyttes til både kontroll over installasjonens trafikk og oppfølging av
serviceintervall. Enheten teller antall åpninger, men også tidsintervallet siden siste service. Telleren tilbakestilles etter hver gang intervallservice er utført. Dette gir en jevn og sikker drift for din installasjon.

Med GSS påløper et årlig abonnement med tre måneders oppsigelsestid. Ved reaktivering av oppsagt enhet påløper et oppstartsgebyr.

Ta kontakt med oss for å få ytterligere informasjon om sikker drift og serviceavtale med GSS.

Innlogging/registrering av bruker