Garda Fot til byggegjerde, Lux, resirk.

Plastfot som passer til alle typer byggegjerder. Produsert av resirkulert PVC, og ikke kategorisert som farlig avfall.
Les detaljert produktbeskrivelse

Plastfot som passer til alle typer byggegjerder. Produsert av resirkulert PVC, og ikke kategorisert som farlig avfall.