Garda Byggegjerdefeste – til betongblokk

Feste til betongfundament. For bruk sammen med byggegjerder, både tette og vanlige.
Les detaljert produktbeskrivelse

Feste til betongfundament. For bruk sammen med byggegjerder, både tette og vanlige. Betongfestet benyttes på fundament og festes til betongen med bolter, og byggegjerder settes ned i rør-hylsene. I tillegg sikres det med standard festeklammer. Gir solid sikring og høy stabilitet.