Garda Byggegjerdefeste – til betongblokk

Feste til betongfundament. For bruk sammen med byggegjerder, både tette og vanlige.
Les detaljert produktbeskrivelse

Varenummer: GA-1657 Kategori:

Feste til betongfundament. For bruk sammen med byggegjerder, både tette og vanlige. Betongfestet benyttes på fundament og festes til betongen med bolter, og byggegjerder settes ned i rør-hylsene. I tillegg sikres det med standard festeklammer. Gir solid sikring og høy stabilitet.