Til hovedinnhold
Sola | 01/08/2023
Betongelement med gjerde og lyddempende duk
Byggherre:
Sola Kommune
Kunde:
Miljøsanering Nord

I forbindelse med riving av den gamle Solahallen, har  det vært viktig å bl.a. redusere ulempene med støy og støv for de nærmeste naboene til området under byggeperioden. For å gjøre sikringen trygg også ved sterk vind, var det vesentlig å få en god løsning for vindsikring. Totalt har vi levert 700 m med 2,5 m lange havneblokker, påmontert F1 Smartpanel kledd i lydabsorberende duk. For å feste gjerdene ble det benyttet våre vinkelrette betongfester.

Du kan lese mer om prosjektet her: https://www.sola.kommune.no/byggesak-eiendom-og-kart/kommunale-byggeprosjekter/ny-solahall/