Garda Byggegjerde F1 Smartpanel

Vårt lave byggegjerde er godt egnet der det ikke er krav til bruk av høye gjerder. Det er ikke alltid kravet er å unngå at noen tar seg inn til et område, men heller å lede persontrafikken riktig eller sikre langs fortau ved f.eks. veiarbeid. Gjerdet har avrundet topp som gjør det solid og man unngår at barn og andre skader seg på skarpe kanter.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Benyttes gjerne ved veiarbeid, på arrangement og f.eks. for å lede fotgjengere riktig hvis det bygges på området.

SmartWeld gjerde med svært god kvalitet: Avrundet enderør gir 70 % sterkere sveiseskjøter enn tradisjonelle panel, testet for belastning med 500 kg trykk, hver enkelt tråd er sveiset på for å gi ekstra styrke og kvalitet. Buntstørrelse 30 stk (105 m).

• Utførelse i pregalvanisert stål
• Maskinproduksjon med ekstra sikring av sveiseskjøter
• Enkel håndtering og montasje
• En rekke tilbehør er tilgjengelig