Garda Fot til byggegjerde, tung type resirk.

Plastfot som passer til alle typer byggegjerder. Høy vekt gjør at gjerdet står støtt.
Les detaljert produktbeskrivelse

Plastfot som passer til alle typer byggegjerder. Høy vekt gjør at gjerdet står støtt. Produsert av resirkulert PVC, og ikke kategorisert som farlig avfall.