Garda Viltnetting

Garda Viltnetting er produsert av høy kvalitet og er vedlikeholdsfri. Landbruksnetting / viltgjerde brukes til å avgrense skogsområder fra trafikkerte veier og bebyggelse. Nettingen som brukes kan leveres i ulike tråddimensjoner og maskestørrelser. Viltnettingen hindrer både storvilt som elg og rådyr, samt småvilt som rev, hare og pinnsvin fra å forsere gjerdet.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Landbruk, Infrastruktur; vei og jernbane

Nettingen er galvanisert i henhold til europeisk norm EN ISO 1461 og kan i enkelte maskestørrelser leveres som plastbelagt grønn og sort hvis ønskelig.

Produktet kommer på rull og er ikke spesielt utfordrende å montere på stolper. Dette er et lagerført produkt.

Ettersom dette er et produkt vi som oftest har på lager er det også enkelt å foreta vedlikehold. Det er mulig å få kjøpt mindre kvanta til lapping og reparasjoner. Om gjerdet har tatt skade av brøyting på vinteren er det ikke noe problem, kan du bare bytte ut den delen. Dette gir også mer fleksibilitet ved endring av beiteområder og lignende.

Ursus super
Høyde: 2000 mm
Trådtykkelser: vertikal og horisontal 2,5 mm kanttråd 3,00 mm
Ruller a 50 m
Nett med tvunnet knutei Bezinal®
2000 LC

Ursus medium
Høyde: 2000 mm
Trådtykkelser: vertikal og horisontal 2,0 mm kanttråd 2,5 mm
Ruller a 50 m
Nett med tvunnet knutei Bezinal®

Ursus medium
Høyde: 1600 mm
Trådtykkelser: vertikal og horisontal 2,0 mm kanttråd 2,5 mm
Ruller a 50 m
Nett med tvunnet knutei Bezinal®
2000 LC

Rempaert Lourd
Høyde: 2450 mm
Trådtykkelser: vertikal og horisontal 3 mm kanttråd 3,4 mm
Ruller a 50 m
Motorvei og hjortegjerde
Sveiset nett