Til hovedinnhold

HMS

I Garda Sikring står helse, miljø og sikkerhet i første rekke. Alle som jobber hos oss skal komme seg trygt hjem hver dag.

  • Vi planlegger for at arbeidet skal gjennomføres sikkert og effektivt, ved hjelp av riktig utstyr og kompetanse.
  • I Garda Sikring jobber vi kontinuerlig for å forbedre oss og drive holdningsskapende arbeid innen sikkerhet og arbeidsmiljø.
  • Våre ansatte er vår fremste ressurs, og vi har stort fokus på å skape en arbeidsplass der de ansatte skal trives og vite at sikkerhet har høyeste prioritet. Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver.
  • Vi strekker oss langt for at de ansatte skal ha varierte arbeidsoppgaver og ha en positiv utvikling med tanke på kompetanse, sikkerhet og trivsel.
  • Kompetanse-bygging og utdanning sikres via Garda Skolen. Våre ansatte går gjennom et opplæringsprogram der HMS er en viktig grunnpilar i vår utdanning.
  • Vi har et sertifisert ledelsessystem innen ISO45001 – Arbeidsmiljø og ISO14001 – Ytre Miljø.