Til hovedinnhold

Varslingskanal

Vi jobber for å opprettholde en åpen forretningskultur og høy forretningsetikk. Vi setter sikkerhet og respekt høyt for alle som er berørt av vår virksomhet. Alle har innvirkning og er en viktig brikke i vår suksess.

Ved å varsle kan vi kan oppdage og redusere kritikkverdige forhold som strider imot våre verdier og retningslinjer. Et slikt varslingssystem er viktig for å fremme høye etiske standarder og for å opprettholde kundenes tillit til oss.