Login GSS

Sertifiseringer

Våre sertifiseringer

Garda Sikring benytter erfarne fagfolk som får grundig kursing og opplæring for å kunne montere gjerder og porter på alle områder, som feks. jernbane, flyplasser, veger, trafo og høyrisiko objekter. Vi har lengst erfaring i bransjen med høy kompetanse innen alle former for områdesikring. Vi har 100 % fokus på sikkerhet og kan vise til omfattende referanseprosjekter over hele landet.

  • Startbank
  • Statnett kvalifisert leverandør
  • Transq kvalifisert leverandør til Jernbaneverket

 

ISO sertifisering

Garda Sikring er også en ISO sertifisert bedrift med sertifisering innen NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 og NS-ISO 45001:2018

Se vårt sertifikat her.