Til hovedinnhold

Garda Sikring Group

Garda Sikring AS er en del av Garda Sikring Group – Nord-Europas største leverandør av sikringsløsninger. Garda Sikring Group består av selskaper i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Til sammen har vi ca. 1.300 ansatte og en årlig omsetning på over 3 milliarder norske kroner.

Her kan du lese mere om alle selskapene som inngår i Garda Sikring Group:

Garda Sikring er landsdekkende sikkerhetsleverandør i Norge med mer enn 100 års erfaring. Vi tilbyr produkter og løsninger innen vei-, anlegg-, objekt- og områdesikring, inkludert tjenester knyttet til sikkerhetsrådgivning, installasjon/montasje, teknisk service og beredskap.

KIBO Sikring er Danmarks ledende leverandør av komplette sikringsløsninger, herunder installasjon, service og beredskap.

Heda Security er Sveriges ledende leverandør av komplette sikringsløsninger, herunder installasjon, service og beredskap.

Great Security er en av Sveriges ledende aktører innen teknisk sikkerhet, med smarte og helhetlige løsninger til alle typer av kunder og bransjer.

Puomitek er Finlands ledende leverandør av gjerde- og portinstallasjoner inkludert vedlikehold og reparasjoner.

Teknoinfra er Finlands ledende leverandør av mekaniske sikringsløsninger, herunder installasjon, service og beredskap.

Trygg Vei er installatør av løsninger innen vegrekkverk og bruvedlikehold i Norge.

Veisikring er installatør av løsninger innen vegrekkverk og bruvedlikehold i Norge

Windsor er en landsdekkende leverandør av port- og lastesystemer i Norge, som tilbyr døgnbemannet service.