Til hovedinnhold

Historien vår

I Garda Sikring er vi stolte av historien og den bakgrunnen vi er tuftet på. Den strekker seg mer enn 100 år tilbake i tid, og vi har sikret eiendom, verdier og mennesker i generasjoner. Våre avdelinger har eksistert som selvstendige selskap i sine lokalmarkeder i mange år, og nå som vi er samlet i ett selskap står vi sterkt sammen både lokalt og nasjonalt. Årelang erfaring og opparbeidet kunnskap er viktig for å bidra i utviklingen av gode og fremtidsrettede sikringsløsninger. Vi i Garda Sikring er derfor glad for at vår historikk er med på å skape et tryggere samfunn for alle.

 

Tidslinje

1915
R. Lauritsen, som senere ble Lauritsen Gjerdefabrikk, ble etablert av Ingebret Ragnvald Lauritsen. Selskapet hadde egen port-, stolpe- og flettverksproduksjon i Tønsberg. Flettverksproduksjonen består fortsatt i Norge den dag i dag.


1917
Solheim Mekaniske Verksted og Gjærdefabrik AS ble etablert av familien Solheim. Selskapet etablerte seg i Kanalveien 6 på Minde i Bergen, og forble i de samme lokalene i 102 år. Solheim produserte gjerder, porter og flettverk, samt andre stålprodukter av ulike typer.


1954
Røa Gjerdefabrikk ble etablert på Voksen Gård på Røa av Arne Nilsen og Bjørn Berge Larsen.

1974
Hus og Hage Produkter As, som er forløperen til Systemsikring ble stiftet av Kjell Andersen og Birger Tønnesen. Selskapet holdt til i Muségaten i Stavanger.

1978
Austad Port og Gjerde ble etablert av Arne Austad.

1982
Håland og Karlson blir stiftet.

1985
Røa Gjerdefabrikk blir oppkjøpt av Arne Austad.

1994
Heldal Gjerdenett ble etablert av Thorbjørn Dahl og Stig Heldal.

1995
Sveaas Maskin, som er forløperen til Trygg Vei, ble etablert i Drammen.

2001
Nord-Norsk Veisikring blir stiftet av Bengt Hansen, Terje Røbech og Thorbjørn Hansen. Sveaas Maskin kjøpes opp av Erik Borgersen og Isachsen.

2006
Sveaas Maskin bytter navn til Trygg Vei.

2008
Erik Borgersen kjøper ut Isachsen og overtar 100% av aksjene i Trygg Vei.

2012
Anleggsikring blir stiftet av bl.a. Røa Gjerdefabrikk, Systemsikring, Lauritsen Gjerdefabrikk og Håland & Karlson, og drives som eget selskap av Frode Rastad, Thomas Nielsen og Gunn Kristin Vestgård. Anleggsikring spesialiserer seg på midlertidig sikring av bygg- og anleggsområder. Styret er representert ved Petter Farstadvoll (Røa), Erik Lauritzen (LG) og Kjell Andersen (Systemsikring). Sistnevnte som styrets leder.

2015
Systemsikring etablerer seg med egen avdeling i Agder.

2016
Garda Sikring konsernet ble dannet gjennom oppkjøpet av Garda Anleggsikring, Systemsikring, Håland og Karlson, Solheim Gjerdenett, Lauritsen Gjerdefabrikk og Røa Gjerdefabrikk.  Hovedeier er PE-selskapet Longship.

2017
Trygg Vei blir oppkjøpt og en ny satsning på veisikkerhet ble etablert. Garda Sikring Midt-Norge blir etablert i Trondheim.

2019
Nor-Netting blir oppkjøpt og innlemmet i Garda Sikring gruppen. Virksomheten bedriver salg og service av materiell knyttet til porter og gjerde.

2021
Nord-Norsk Veisikring blir oppkjøpt av Garda Sikring.

2022
En større omorganisering gjennomføres, hvor det etableres en region- og avdelingsstruktur og områdesikringsselskapene samles under Garda Sikring merkevaren. Veisikkerhetsvirksomheten samles under Trygg Vei merkevaren med en avdeling i Drammen og en i Steigen. Heldal Gjerdenett blir oppkjøpt og fusjonert inn i Garda Sikring.

På høsten kjøper Garda Sikring opp Finlands største selskap innen områdesikring; Puomitek.

2023
I juni ble Windsor Door AS, en av landets største og mest tradisjonsrike aktører i portbransjen, en del av Garda Sikring.

I perioden august til oktober foretok Garda Sikring sin eier, EMK Capital, 3 store oppkjøp av sikkerhetsselskap; Danske KIBO Sikring og svenske Heda Security og Great Security. Til sammen har nå gruppen 1200 ansatte og en omsetning på over 3 milliarder NOK.

I desember styrket vi gruppen ytterligere innen trafikksikring, da Veisikring ble en del av Garda Sikring. Veisikring har vært en av Norges ledende selskaper innen kjøresterke rekkverksløsninger siden 1991, og leverer rekkverk i både stål og betong.