Til hovedinnhold
Vi sikrer samfunn og verdier
Våre verdier Samarbeid Trygghet Åpenhet Lojalitet Engasjement

Våre verdier

Våre verdier utgjør en helhet og består av emosjonelle og drivende verdier. Verdiene og verdisettet er med på å forme og videreutvikle kulturen i Garda Sikring med tilhørende selskaper. Verdiene styrer og ligger til grunn for all vår interne og eksterne kommunikasjon. De påvirker vår atferd og kommunikasjon som igjen gir innhold til merkevaren vår og assosiasjonen kundene våre får av oss.

Monterer gjerde

Samarbeid

I Garda Sikring spiller vi på lag og jobber mot samme mål over hele landet. Som lagspiller jobber vi tett med våre kunder og leverandører. Vi er ikke redde for å ta i et tak og få ting gjort. Vi møter hverandre med et smil og omtaler hverandre og våre kunder på en respektabel måte, som sikrer samarbeid. Sammen bruker vi vår kompetanse og erfaring for å løse utfordringer og identifisere nye markedsmuligheter, med mål om felles utvikling og vekst. Om noe uforutsett dukker opp, da finner gode lagspillere alltid smarte løsninger sammen.

Trygghet

Trygghet og sikkerhet ligger i vårt DNA. Hver dag har vi fokus på kvalitet i både produkter og utstyr, for våre ansatte og våre kunder. Et godt og trygt arbeidsmiljø er en prioritet hos oss. Våre ansatte skal føle seg sett og ivaretatt. Våre kunder skal være trygge på at vi leverer som avtalt. Sammen jobber vi for å produsere sikre løsninger for en felles bærekraftig fremtid!

Åpenhet

I Garda Sikring verdsetter vi åpenhet både internt og eksternt. Åpenhet er grunnlaget for det gjensidige tillitsforholdet vi skaper med ansatte, kunder og samarbeidspartnere. For oss betyr dette å være ærlig og oppriktig i all kommunikasjon og utvikling. Derfor er vi ikke redde for å tenke annerledes og søker nye muligheter hver dag.

Lojale ansatte

Lojalitet

Du skal kunne stole på oss. Vi holder det vi lover! Vår trygghet, velvilje og evne til å lytte og forstå andre skaper tillit. Vi utfordrer gjerne og tør å stille spørsmål, men prioriterer og respekterer de beslutninger som er tatt. Vi er troverdige og utviser integritet og åpenhet overfor våre kunder, og vi stoler på hverandre.

Engasjement

Engasjement er en viktig drivkraft i vår kultur og gir felles energi for å drive selskapet videre. Vi skal forstå kundenes behov og ønsker, og se løsninger som gir verdi for både kunden og oss. Vi er motiverte og viser arbeidsglede overfor kollegaer og i møte med våre kunder for å skape en givende arbeidshverdag. Engasjement smitter – det skal være gøy å gå på jobb!