Login GSS

Flettverksgjerder

Produktmeny

Områdesikring

Objektsikring

Anleggsikring

Veisikring

Klassiske flettverksgjerder brukes i blant annet skoler, barnehager, næring og private boliger. Det er også vanlig å benytte flettverk til sikring av murkanter, fjellkanter og bruer. Garda Sikring har lang erfaring med produksjon av flettverksgjerder til alle formål.

Alt etter hva du skal bruke flettverksgjerdet til, vil det være ulike hensyn å ta: Det kan være viktig med korrosjonsbestandighet, en spesifikk høyde, eller maskevidde. Stabiliteten i gjerdet reguleres blant annet med bruk av overligger.

Galvaniserte gjerde gir et rustfritt og vedlikeholdsfritt gjerde. Plastbelagte gjerder med farge gir et flottere uttrykk og brukes gjerne i forbindelse med hager, sportsarenaer, barnehager og skoler. De flotte solgjerdene fungerer også som rekkverk, og gir et godt inntrykk av en privat eiendom. Klikk deg videre inn på produktet du vil lese mer om.