Login GSS

Serie J200

Serie J200 – Pullert for boligområder
Pullerter som er spesielt godt egnet til å regulere trafikk i boligområder.
Gir god kontroll samtidig som den har et tidløst utseende som glir inn i miljøet rundt.
Kommer som fast, automatisk og halvautomatisk.

J200 HA Automatisk heve- og senkbar trafikkpullert
Automatisk trafikkpullert som er spesielt god egnet for å regulere kjøretøystrafikk i bostedsområder. Gir god og trygg, men har samtidig et utseende som glir inn i miljøet.

J200 SA Halvautomatisk trafikkpullert
Trafikkpullert som hindrer uønsket gjennomkjøring og hjelper til med parkeringsregulering. Den krever ingen elektrisk installasjon, og passer derfor godt på steder der det er vanskelig å trekke ledninger.
Pullerten heves og senkes ved å bruke nøkkel.

J200 F Fast trafikkpullert
Fast trafikkpullert krever ingen store installasjoner eller elektrisitet. Den passer svært godt som permanent installasjon som siker gågater eller kombineres sammen med automatisk eller halvautomatisk pullert.