Garda Elektrisk Pullert RB M30 900

Antiterrorpullerter med høy sikkerhet. PAS68 sertifiserte automatiske pullerter er hev/senk anti-ram-enheter som er i stand til å stoppe et 7,5T kjøretøy med en hastighet på 48km/t (eller 3,5T ved 64km/t)
Les detaljert produktbeskrivelse

Bruksområde Benyttes der man ønsker å sikre objekter, områder og mennesker fra å bli truffet av biler og / eller tyngre kjøretøy. Typiske bruksområder er sikring av kritiske bygninger, infrastruktur, torg, markeder, gågater eller andre godt besøkte steder.

Høyde: 900 mm
Diameter: 275 mm
Fundamentdybde: 1600 mm

Hev / Senk hastighet: 9 / 4 sekunder

EFO: 2 sekunder

Sertifisert iht:
PAS68:2013 V/7500(N3)/48/90/1.0/2.5
IWA14-1:2013 V/7200(N3C)/48/90:1.0