Garda Elektrisk Pullert RB M50 900

Antiterrorpullerter med høyeste sikkerhetsklasse. RB M50 automatiske pullerter er hev/senk anti-ram-enheter som er i stand til å stoppe et 7,5T kjøretøy med en hastighet på 80km/t (eller 3,5T ved 112km/t).
Les detaljert produktbeskrivelse

Bruksområde Benyttes der man ønsker å sikre objekter, områder og mennesker fra å bli truffet av biler og / eller tyngre kjøretøy. Typiske bruksområder er sikring av kritiske bygninger, infrastruktur, torg, markeder, gågater eller andre godt besøkte steder.

Høyde: 900 mm
Diameter: 275 mm
Fundamentdybde: 1700 mm

Hev / Senk hastighet: 4 / 4 sekunder
EFO: 2 sekunder

Sertitisert iht:
PAS68:2013 V/7500(N3)/80/90
IWA 14-1:2013 V/7200(N3C)/80/90
ASTM M50