Login GSS

Garda Byggegjerde F2 Lux

F2 Lux er et solid gjerde med hjørneplater og ekstra godstykkelse. De gir god sikkerhet, og vi tilbyr en rekke tilbehør som øker både sikkerheten og bruksområdene.

Buntstørrelser 35/25 stk (122,5 m / 87,5 m)

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon