Flettverksgjerde

Klassiske flettverksgjerder brukes i blant annet skoler, barnehager, næring og private boliger. Det er også vanlig å benytte flettverk til sikring av murkanter, fjellkanter og bruer. Garda Sikring har egenproduksjon av flettverk, og kan derfor tilby spesialtilpasset flettverk med variasjon på trådtykkelses, farge, høyde, maskevidde og materialtype til alle formål.  

Alt etter hva du skal bruke flettverksgjerdet til, vil det være ulike hensyn å ta: Det kan være viktig med korrosjonsbestandighet, en spesifikk høyde, eller maskevidde. Stabiliteten i gjerdet reguleres blant annet med bruk av overligger. På toppen av flettverksgjerde kan det også monteres bølgetrådd eller piggtråd for å øke grad av sikkerhet, samt at flettverk kan senkes ned i grunnen for å hindre undergraving.  

Galvaniserte gjerder gir et rustfritt og vedlikeholdsfritt gjerde. Plastbelagte gjerder med farge gir et flottere uttrykk og brukes gjerne i forbindelse med hager, sportsarenaer, barnehager og skoler. De flotte solgjerdene fungerer også som rekkverk, og gir et godt inntrykk av en privat eiendom. Gjerder kan leveres med gangporter og kjøreporter med flettverksinnfyll.

Klikk deg videre inn på produktet du vil lese mer om.

Filter

Viser alle 4 resultater