Til hovedinnhold
Elverum | 01/11/2023
Inngjerding og granulatfangere ved idrettsanlegg

Vi gjennomførte 3 større prosjekt for Elverum Kommune, med sikring ved  skolene Hanstad, Vestad og Søbakken. Dette gir trygge og gode forhold for barn og unge, og med granulatfangere reduseres problemet med granulat som kommer utenfor området.

Her ble det totalt levert og montert:

206 m med 6 m ballfangernett
264 m med Garda S2 gjerde
3 stk kjøreporter
11 stk granulatfangere
11 stk sluser i gjerde
11 stk skilt