Login GSS

Garda S2 Overligger

Alle våre flettverksgjerder, Bezinal eller Plastbelagt, kan forsterkes og/eller forskjønnes med en overligger montert på toppen av gjerdet. Overliggeren består oftest av enten en L40 eller en L50 profil. På Vestlandet leverer vi også med runde rør montert i toppen av gjerdet, se Garda S3 Solgjerde

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon