Til hovedinnhold
Harran | 31/12/2023
Sikring av Fiskumfoss kraftstasjon for NTE
Byggherre:
Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS
Kunde:
Skanska Norge AS

NTE har oppgradert kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Namsenvassdraget, ferdigstilt i 2023. Den nye kraftstasjonen vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere og være spesielt tilpasset behovene i et nasjonalt laksevassdrag. Skanska Norge ble utnevnt som hovedentreprenør, og Garda Sikring har stått for levering og montering av ulike typer områdesikring ved kraftstasjonen.

Vi takker for tilliten og er stolt av å ha bidratt til en oppgradering av anlegget. Leveransen inkluderer montasje av Quick clamps-rekkverk, flettverksgjerder i høyde 1,2 m og 1,5 m både i løse masser og betong, spesialtilpasset montasje av fastmonterte og avtagbare panelgjerder, flere manuelle flettverksporter, kjøreport fra Sesampoort, håndløpere, delvis nyetablering av veirekkverk i klasse H2 og noe oppgradering av eksisterende veirekkverk.